27/03/2021

Chúa Nhật Lễ Lá

Chúng ta bước vào hành trình Tuần Thánh với tiếng hô: Hosanna! Tiếng hô dành chúc tụng một vị vua. […]
24/03/2021

Lễ Truyền Tin

Trong lễ Truyền Tin ta nghe vang dội tiếng: XIN VÂNG. Không phải một lời mà là hai lời. Lời […]
20/03/2021

Chúa Nhật V Mùa Chay

« Bây giờ linh hồn ta xao xuyến, biết nói gì đây ? » Chúng ta đang bước vào tuần […]
12/03/2021

Chúa Nhật IV Mùa Chay

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI  Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay đã nói với Nicôđêmô: “Ai hành động […]
Liên hệ