18/06/2020

Thánh Tâm Giê-Su

Việc mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm và […]
18/06/2020

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

(Mt 11, 25 – 30) “Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói rằng…” là cụm từ xuất hiện nhiều lần […]
13/06/2020

Xin cho con cảm nếm – Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lạy Chúa, như mỗi chiều nguyện ngẫm, con bước vào nhà nguyện nhưng không theo thói quen, con lặng lẽ […]
06/06/2020

Hiệp nhất trong sự khác biệt – Lễ Chúa Ba Ngôi

Thật là trùng hợp khi tôi vừa tham dự khoá thường huấn về sự hiệp thông trong đời sống cộng […]
Liên hệ