29/01/2018

Cần đức tin và can đảm để cầu nguyện

Đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu và can đảm tiến về phía trước cho dù giữa bao khó khăn. Đó […]
26/01/2018

“Người giảng dạy như Đấng có uy quyền” (Mc 1, 22)

“Ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc vì giáo lý của Người, […]
12/01/2018

“Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy” (Ga 1, 39)

Nhắm mắt để thử hình dung bối cảnh Tin Mừng hôm nay, tôi tưởng tượng ra những vẻ mặt ngỡ […]
05/01/2018

Lễ hiển linh: Gặp gỡ người để gặp gỡ Chúa

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà nhìn chung, con người có xu hướng sống đời sống chủ […]
Liên hệ