16/12/2017

Chúa Nhật III Mùa Vọng

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26) Tiếp nối nội dung trông […]
08/12/2017

Chúa Nhật II Mùa Vọng: Hãy dọn đường.

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con, để dọn đường cho Con đến”. (Mc 1,2) Nhìn vào thực […]
01/12/2017

Chúa Nhật I Mùa Vọng: “Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống!”

Vậy là một Mùa Vọng nữa lại về, và một năm Phụng Vụ mới được bắt đầu. Mùa của chờ […]
24/11/2017

Đức Kitô Vua Vũ Trụ

“Mỗi lần các ngươi làm gì cho một người bé mọn thì cũng như làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,36) […]
Liên hệ