18/02/2018

Mồng 1 Tết: Cầu bình an cho năm mới

Tin Mừng ngày mồng 1 tết: Cầu bình an cho năm mới Lời Chúa Ga 20,19-23 “Vào buổi chiều ngày […]
18/02/2018

Lễ Tro

Tin Mừng ngày thứ Tư Lễ Tro. Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 “Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn […]
18/02/2018

Ăn chay, sám hối và giúp đỡ tha nhân

Có thứ ăn chay giả tạo. Đó là vừa ăn chay vừa đi coi khinh người khác. Ăn chay đích […]
02/02/2018

Một ngày sống của Chúa Giêsu (Mc 1, 29-39)

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có lúc cảm thấy thời gian thật đơn điệu và […]
Liên hệ