20/04/2017

Lời đáp trả yêu thương – Thứ 6 tuần bát nhật Phục sinh

Đức Giêsu Kitô đã phục sinh ! Từ nay trở đi, các dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài […]
18/04/2017

Gặp Đấng Phục Sinh, gặp được niềm vui

Trong bài Tin Mừng ngày thứ 4 tuần bát nhật Phục Sinh, ta bắt gặp hình ảnh hai môn đệ […]
15/04/2017

Chúa Nhật Phục Sinh

TIN MỪNG PHỤC SINH ĐỨC TIN – NIỀM VUI – HI VỌNG   Alleluia! Chúa đã phục sinh! Đây là […]
12/04/2017

Chúa xuống âm phủ – Thứ bảy Tuần Thánh

Thế này là thế nào? Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn […]
Liên hệ