24/05/2020

Mừng Chúa Lên Trời

 « Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang […]
02/05/2020

“Lặng nghe” – Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tôi xin được dùng 2 từ lặng nghe để suy niệm bài Tin Mừng (Ga 10, 1-10) trong Chúa Nhật […]
18/04/2020

Suy niệm chúa nhật lòng thương xót của Chúa

“Nỗi sợ” của Tình Yêu Sự sợ hãi gõ cửa và niềm tin trả lời: Không có ai ở đây […]
12/04/2020

Tin mừng chúa nhật Phục Sinh

ĐỨC GIÊ-SU PHẢI TRỖI DẬY TỪ CÕI CHẾT (Ga 20,1-9) Anh chị em thân mến, chúng ta không thể không […]
Liên hệ