16/03/2018

“Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12, 27)

“Đối với những người không có đức tin, Thập giá chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là một đoạn […]
09/03/2018

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16)

Càng bước sâu vào Mùa Chay, các tín hữu càng nhận ra gương mặt diễm lệ của Đức Giêsu trên […]
08/03/2018

Ánh sáng và đức tin (Ga 3, 14-21)

Chúa Nhật tuần này, Sách các bài đọc trích dẫn cho chúng ta nghe phần cuối của cuộc đàm thoại […]
26/02/2018

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

“Xảy đến một đám mây rợp bóng trên họ, và một tiếng phát ra tự đám mây: Ngài là con […]
Liên hệ