10/10/2018

Đóa Mân Côi

07/10/2018

Kính mừng Maria Đầy Ơn Phúc Đức Chúa ở cùng Bà

Julbell có một bài hát nổi tiếng khắp thế giới từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, và chắc […]
24/08/2018

Tâm tình của Cha giảng phòng sau bài “Vị Ngọt Hồng Ân”

TẠ ƠN CHÚA   Tạ ơn Chúa! Con chỉ là dụng cụ Trong bàn tay nhân hiền của Chúa Cha […]
09/06/2018

Anh chị em của Đức Kitô là ai?

“Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.” (Mc […]
Liên hệ