-->
01/06/2022

Trái tim thổn thức

Trái tim thốt nên lời, thật như có thể nói, lời từ trái tim. Một trái tim chỉ biết yêu […]
07/05/2022

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

CHÚA GIÊSU CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” […]
30/04/2022

Nguồn gốc tháng hoa

Mẹ ngàn hoa “Hoa kia dẫu thơm và hương sắc đậm đà, nhưng đem sánh với Mẹ còn kém thua […]
14/04/2022

Chúa Nhật Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: GIÁO HỘI CỦA ĐẤNG PHỤC SINH Trình thuật Ga 20,1-9 là một câu chuyện có ba […]
Liên hệ