24/12/2018

Ngôi Lời là ánh sáng thật

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người”…” Giáng sinh về, […]
20/12/2018

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Maria thăm viếng Êlisabet

Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Vọng mời gọi chúng ta cùng chiêm ngắm lại cuộc hội ngộ đầy thâm […]
14/12/2018

Chúa Nhật III Mùa Vọng

“Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: Chúng tôi phải […]
07/12/2018

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa

Nói đến Mùa Vọng, chúng ta không thể không nói đến một con người. Con người ấy đã được Thiên […]
Liên hệ