-->
Nói Bằng Trái Tim
20/05/2023
TRÁI TIM BÊN NGOÀI
01/06/2023
Show all

Sống Ơn Đổi Mới

Mừng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống: Sống Ơn Đổi Mới

Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu thực hiện lời Ngài đã hứa với các Môn đệ, đó là trao ban Thánh Thần: “Ngài thổi hơi vào các ông và nói: ‘Hãy nhận lấy Thánh Thần.’” (Ga 20:22). Chúa Thánh Thần hiện xuống, hoàn thiện lời hứa của Đấng Phục Sinh và làm cho công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu lan tỏa ra và đối mới toàn thể thế giới.

Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng, các Tông đồ tụ họp với nhau trong căn phòng kín, một cộng đoàn nhỏ bé gồm có Đức Maria và các môn đệ thân tín của Đức Giêsu; và Thánh Thần ngự xuống khi các ngài đang cầu nguyện: “Đột nhiên từ trên trời có tiếng động như gió lớn thổi mạnh, và nó đã lấp đầy toàn bộ ngôi nhà nơi họ đang ở. Sau đó, họ thấy như có những lưỡi lửa xuất hiện, chia ra và đặt lên mỗi người trong số họ” (Cv 2,2-3). Bầu khí tĩnh lặng và tâm tình cầu nguyện là điều cần thiết để nhận lãnh Thánh Thần.

Khi được tràn đầy Thánh Thần, các Tông đồ ra khỏi sợ hãi và sống ơn đổi mới, dũng cảm mở cửa phòng, bước ra khỏi sự sợ hãi bấy lâu nay vẫn giam hãm các ngài trong căn phòng đóng kín cửa, và bắt đầu rao giảng. Những con người nhát đảm bỏ chạy khi Đức Giêsu đi vào Cuộc Thương Khó, sợ hãi ngay cả đối với một người tớ gái như Phêrô, đã can đảm bước ra khỏi nỗi sợ lâu nay phủ lấp lòng trí các ngài, để làm chứng về Đức Giêsu tử nạn và Phục sinh.

Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần để kiến tạo một nhân loại mới, một nhân loại hiệp nhất với nhau trong cùng một Thánh Thần. Khi con người kiêu ngạo, họ nghĩ rằng, họ có thể thách thức Thiên Chúa bằng cách xây dựng tháp Babel cao chọc trời. Thánh Kinh cho biết, Thiên Chúa đã làm cho ngôn ngữ của họ xáo trộn. Họ không thể hiểu nhau. Thánh Thần hiện xuống đã kiến tạo điều ngược lại, đó là, nhờ ơn Thánh Thần, những người vốn nói những ngôn ngữ khác nhau, xuất thân từ những vùng miền khác nhau, đã có thể hiểu lời các Tông đồ rao giảng.

Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, là sức sống của Giáo hội, của các Tín hữu, môn đệ của Đức Giêsu. Thánh Thần, vị thượng khách của tâm hồn mỗi người, thánh hóa mỗi người chúng ta và khuôn đúc chúng ta trở nên xứng đáng là con cái Thiên Chúa, là môn đệ Đức Giêsu. Thánh Thần là thầy dạy âm thầm của từng người, hướng dẫn từng môn đệ Đức Giêsu trên mọi nẻo đường họ đi; thôi thúc và nâng đỡ, uốn nắn và biển đổi họ từ bên trong; ban sức mạnh để sống ơn đổi mới trong tư cách môn đệ Đức Giêsu, Đấng Phục Sinh.

Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, chúng ta hãy xin Thánh Thần đổi mới chúng ta, để chúng ta sống tình thân với Ngài, nhạy bén hơn với sự tác động và dẫn dắt của Ngài để sống ơn đổi mới trong một nhân loại mới.

(Sr. Maria Đan Trinh, OA)

Comments are closed.

Liên hệ