-->
Khoảng Lặng – Tĩnh Tâm Năm 2023
02/09/2023
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2023
15/10/2023
Show all

Mầu Nhiệm Tình Yêu

 “Như ông Môsê đã treo con rắn đồng trong sa mạc thế nào, Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để ai tin vào Người thì được sự sống đời đời. » (Ga 3:13-17)

Càng đào sâu vào mầu nhiệm Thánh Giá, chúng ta càng đào sâu vào mầu nhiệm Tình Yêu. Chính sự phục sinh đã mang lại cho Thập Giá sức mạnh cứu độ và tự do lạ thường! Dưới con mắt xác thịt, thập giá sẽ vẫn là dấu hiệu của sự yếu đuối và thất bại, nhưng dưới con mắt đức tin, thập giá mang lại cho người tín hữu sức mạnh vô biên của tình yêu và sự sống!

Sự hạ mình khôn tả của Con Thiên Chúa không có lý do nào khác ngoài Tình Yêu: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người.” Chỉ có một Thánh Giá và một Đấng Chịu Đóng Đinh: Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa bị đóng đinh trong tôi và trong người khác, trong mỗi người chúng ta. Mỗi lần chúng ta từ chối Sự Sống của Ngài trong chúng ta, chúng ta đóng đinh Người.

Chúng ta không thể tham dự vào thập giá của Chúa Kitô nếu không có Tình Yêu, không có Thiên Chúa. Thánh Giá và Tình Yêu không bao giờ có thể tách rời.

Mầu nhiệm này chỉ có thể được cảm nghiệm qua việc thể hiện Tình Yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta; Tình yêu này được ban cho chúng ta, làm biến đổi bản chất xấu xí do tội lỗi của chúng ta, một Tình Yêu được chiếu sáng bằng việc chịu đóng đinh. Một Tình Yêu càng trao ban thì càng tỏa ra bình an, niềm vui và hy vọng!

Tiếp tục yêu thương giữa cơn bách hại là sống Thập Giá. Tiếp tục tin vào người khác bất chấp mọi thứ trong họ như dấu hiệu của sự phán xét, giận dữ, hận thù và tội lỗi, là sống Thập Giá. Tiếp tục trải nghiệm những biến cố khó khăn với đôi mắt hướng về Sự Phục Sinh là sống Thập Giá. Tiếp tục hy vọng và gieo trồng tình yêu ở nơi hy vọng không tồn tại, là sống Thập Giá. Luôn có trái tim bị giằng xé bởi lòng thương xót trước nỗi đau khổ của người khác là sống Thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa tha thứ vì đã bao nhiêu lần con không tin tưởng Chúa, và con không thể tin rằng Chúa sắp xếp mọi thứ vì lợi ích của con. Chúa có thể làm bất cứ điều gì, xin tăng thêm tình yêu và niềm tin cho con, xin vác Thánh Giá của Chúa vào đời con, của gia đình và thế giới; xin ban cho chúng con ân sủng để biết chào đón Chúa với đôi tay dang rộng.

(Lm Phaolô Nguyễn Phong Phú, Gp Sài Gòn)

Comments are closed.

Liên hệ