-->
Thường Huấn Khấn Sinh tại Pháp
25/10/2023
Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI: Ánh Sáng của THĐ trong bóng tối của thế gian
01/11/2023
Show all

Lễ Các Thánh

Tôi nhìn thấy một đoàn người đông đảo

Áo mặc trắng tinh, khuôn mặt sáng ngời

Lá thiên tuế cầm trong tay, tiến bước

Thánh Điện uy nghi – diện kiến Chúa Trời.Đến bên cạnh ngai Con Chiên vinh hiển

Họ kể về cuộc chiến đấu lỉ liên

Ngày lẫn đêm những ngọt ngào rỉ tiếng

Vẫn trung kiên ghi Luật Chúa miên trường.Khắc trong tim bản Hiến Chương Nước Chúa

Quyết can trường tìm Chúa giữa gai chông

Nào ghét ghen, nào hiểm nguy, vu khống

Giết làm sao nhịp đập trái tim hồng.Xóa làm sao ước mơ vào cõi sống

Ố làm sao tấm áo buổi ban sơ

Hại làm sao tâm hồn người công chính

Vì Con Chiên đã ghi ấn tinh ròng.Mừng Các Thánh trên trời nay vinh sáng

Xin chuyển cầu cho Dân Chúa mọi nơi

Và chúng tôi – lòng vẫn luôn hy vọng

Được vào Thánh Đô dự tiệc muôn đời.


(M.J Tuyết Ny, OA)

Comments are closed.

Liên hệ