Lễ Tro
18/02/2018
Sứ điệp Ngày Quốc Tế giới trẻ năm 2018
23/02/2018
Show all

Mồng 1 Tết: Cầu bình an cho năm mới

Tết Nguyên Đán phong tục ngày Tết cổ truyền Việt Nam

Tin Mừng ngày mồng 1 tết: Cầu bình an cho năm mới

Lời Chúa Ga 20,19-23

“Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Khi các môn đệ đang lo lắng, sợ hãi, thì Đức Giêsu hiện giữa các ông và nói : « Bình an cho các con ».
Đây là lời đầu tiên Đức Giêsu nói với các môn đệ khi Ngài sống lại từ cõi chết. Chắc chắn Chúa biết rõ điều các ông cần là « ơn bình an ». Chúa biết rõ các ông cần ơn này hơn mọi thứ khác nên mới nói 2 lần : « Bình an cho các con ».

Hôm nay ngày đầu năm, chúng ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Nhưng có lẽ điều tốt đẹp hơn cả là “ơn bình an”.
Chúng ta cầu chúc cho nhau được bình an và xin Chúa giúp ta luôn có bình an trong tâm hồn, trong gia đình, cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn và thử thách.

Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.

Set Banner Happy new year 2018 greeting card and chinese new year of the dog, Cherry blossom background

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ