Hiệp hành – Cùng đi trên một con đường
08/06/2022
Trại hè: Ra khơi với Đức Kitô
23/06/2022
Show all

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Tiếng người hô trong hoang địa

Hội Thánh coi sinh nhật của thánh Gio-an như một ngày thiêng thánh. Không có vị nào trong các bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế. Chúng ta mừng sinh nhật thánh Gio-an và mừng sinh nhật Đức Ki-tô : đó là điều không thể bỏ qua. Nếu chúng tôi không giải thích nổi ý nghĩa cao trọng của ngày lễ, thì anh em vẫn có thể suy gẫm về điều đó một cách hữu ích và sâu sắc.

Thánh Gio-an sinh ra bởi một cụ bà son sẻ, còn Đức Ki-tô sinh ra bởi một thiếu nữ đồng trinh. Vì không tin Gio-an sẽ chào đời, nên người cha đã hoá câm ; vì tin Đức Ki-tô sẽ chào đời, nên Đức Ma-ri-a đã thụ thai bởi lòng tin. Chúng tôi đã đề nghị những điều cần tìm hiểu và báo trước những điều cần thảo luận. Nhưng như tôi đã nói trước đây nếu chúng tôi không đủ khả năng hay thời giờ để đào sâu hết mọi ngõ ngách của một mầu nhiệm cao cả như thế, thì Đấng nói trong anh em sẽ dạy anh em một cách tốt hơn, cả khi chúng tôi vắng mặt, đó là Đấng mà anh em đã sốt sắng tưởng nhớ, đã đón nhận bằng cả tấm lòng, và đã trở nên đền thờ của Người.

Vậy Gio-an xuất hiện như ranh giới giữa hai giao ước, Cựu Ước và Tân Ước. Chính Chúa chứng thực ông như một ranh giới khi nói : Cho đến thời ông Gio-an thì có luật và các ngôn sứ. Như vậy ông vừa đại diện cho thời đại cũ, vừa là sứ giả của thời đại mới. Vì là đại diện cho thời đại cũ, ông đã được sinh ra bởi hai ông bà già ; vì là đại diện cho thời đại mới, ông đã được gọi là ngôn sứ ngay từ trong lòng mẹ. Quả vậy, khi thánh Ma-ri-a tới viếng thăm, dù chưa được sinh ra, ông đã nhảy mừng trong dạ mẹ. Ngay lúc đó ông đã được chỉ định, được chỉ định trước khi sinh ra. Ông đã xuất hiện như vị tiền hô của Đấng mà mãi sau này ông mới được gặp. Những điều đó thật cao cả, vượt quá tầm hiểu biết của con người. Sau cùng ông đã chào đời, được đặt tên và lưỡi của cha ông lại được mở ra. Bạn hãy suy nghĩ về điều đã xảy ra để hiểu được ý nghĩa tượng trưng của sự việc.

Ông Da-ca-ri-a bị câm, không nói được cho đến khi Gio-an, vị tiền hô của Chúa chào đời, nhờ đó ông lại nói được. Sự im lặng của ông Da-ca-ri-a có nghĩa gì nếu không phải là lời ngôn sứ tạm ngưng, tức là bị che giấu và đóng lại cho tới khi Đức Ki-tô đến rao giảng ? Khi ông Gio-an đến thì lời ngôn sứ được mở ra và khi Đấng được tiên báo đến thì lời ngôn sứ trở nên rõ ràng. Việc ông Da-ca-ri-a lại nói được vào thời Gio-an sinh ra cũng giống như tấm màn trong đền thờ xé ra vào ngày Đức Ki-tô bị treo trên thập giá. Nếu ông Gio-an loan báo chính mình thì đã không mở được miệng cho thân phụ. Lưỡi được mở vì tiếng ra đời. Khi ông Gio-an tiên báo về Chúa thì người ta hỏi ông rằng : Ông là ai ? Và ông trả lời : Tôi là tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thuỷ đã là Lời. Ông Gio-an là tiếng trong thời gian, còn Đức Ki-tô, ngay từ khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu.

Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.

Comments are closed.

Liên hệ