12/03/2020

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay năm A

“Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”(Ga 4,15). […]
06/03/2020

Suy niệm Chúa Nhật II năm A

Hãy vâng nghe lời Người! Nhìn ngắm sứ điệp Mùa chay 2020 Thời gian này có biết bao thông tin […]
25/02/2020

Bài suy niệm thứ 4 Lễ Tro

Như vậy là chúng ta đã bước vào Mùa Chay, cũng như mọi năm, mùa chay bắt đầu từ thứ […]
11/01/2020

Ơn gọi làm con – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A

 Ơn gọi làm con _ Lm G.B Trần Văn Hào SDB Biến cố Chúa chịu phép rửa được cả ba sách […]
Liên hệ