Lễ Chúa Ba Ngôi
29/05/2021
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
05/06/2021
Show all

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

“Người đã cho tôi tình thương xót vô bờ của Người, và xuyên qua đó, tôi được chiêm ngắm và thờ lạy tất cả các sự hoàn thiện khác của Thiên Chúa… Lúc đó, tất cả đối với tôi đều là những tia sáng ngời của tình yêu”. (St Faustina )

Tháng sáu là tháng hướng về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo Hội dùng cả tháng này để kính nhớ tình yêu cao cả của Thiên Chúa, của tình yêu hy sinh tận hiến vô vị lợi. Ngài đã hiến mình trên Thập Giá để cứu độ loài người, nơi Thập Giá chúng ta mới gặp được Thiên Chúa và đón nhận ân sủng tình yêu là niềm hy vọng về sự sống lại vinh quang.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu – Đấng giầu lòng thương xót! Xin cho mỗi người chúng con luôn hướng về Thánh Tâm là Ngài. Lạy đại dương của Lòng Thương Xót, Chúa đã mở rộng trái tim để Máu và nước đổ nguồn Ân Sủng trên chúng con và các linh hồn. Xin nung đốt tâm hồn chúng con, để chúng con có thể cảm nghiệm sâu xa tình yêu thương bao la vô điều kiện mà Chúa dành cho chúng con.

Sr. Têrêxa, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ