04/12/2013

Mùa hướng lòng …

  Vậy là một năm Phụng vụ mới lại được bắt đầu với Mùa Vọng… Và khi nghe đến hai […]
24/11/2013

Đức Kitô Vua Vũ Trụ

Ngược dòng lịch sử thế giới để tìm hiểu một chút về lịch sử hình thành, thời kỳ phát triển, […]
21/10/2013

Đâu là hạnh phúc thật sự của người tin vào Thiên Chúa?

Lời Chúa:  Lc 12,13-21 13 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy […]
07/10/2013

Mẹ Maria-Mẫu gương đối thoại và hòa bình.

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc […]
Liên hệ