16/02/2021

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro mở cho chúng ta cánh cửa của “thời Thiên Chúa thi ân”. Tiên tri Giô-en trong […]
02/01/2021

Lễ Chúa Hiển Linh

Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại Trước khi được ngôi sao lạ dẫn đường, ba vị đạo sĩ […]
26/12/2020

Gia Đình Nazareth

“… Chúa Giêsu khi là một thành viên trong gia đình Nazareth đã sống trọn vẹn một phẩm giá con […]
24/12/2020

Ngôi Lời Đã Làm Người…

Tiết trời vào đông đang se lạnh, khắp nơi rực rỡ ánh đèn sao, hôm nay chúng ta mừng sinh […]
Liên hệ