01/11/2012

Lễ các Thánh Nam Nữ

Hết thảy những người trong đời sống dù có những lần vì yếu đuối mà sa ngã, nhưng không cố […]
09/10/2011

Dụ ngôn Tiệc cưới (Mt 22, 1-14)

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát thêu, Đức Giêsu giảng dạy dân chúng về hình ảnh Nước Trời bằng nhiều […]
11/06/2011

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A

Lời Chúa trong ngày hôm nay cho ta thấy nhiều hoa trái của ơn Thánh Thần. Đó chính là sự […]
01/04/2011

Hãy yêu người thân cận như…

(Vài dòng suy nghĩ về Mc 12,3) « Thiên Chúa là tình yêu » (1Ga 4,8).   Thiên Chúa là tình yêu, […]
Liên hệ