09/06/2018

Anh chị em của Đức Kitô là ai?

“Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.” (Mc […]
26/05/2018

Chúa Ba Ngôi – Mầu Nhiệm Tình Yêu

“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” Đối diện với Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi mà Ba […]
18/05/2018

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Chúa Giêsu thổi hơi và phán bảo các môn đệ: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22) Băng qua […]
11/05/2018

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên (Mc 16, 15-20)

  Bốn mươi ngày sau lễ Phục Sinh, toàn thể Giáo Hội hân hoan  mừng kính Lễ Chúa Thăng Thiên, […]
Liên hệ