13/06/2020

Xin cho con cảm nếm – Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lạy Chúa, như mỗi chiều nguyện ngẫm, con bước vào nhà nguyện nhưng không theo thói quen, con lặng lẽ […]
06/06/2020

Hiệp nhất trong sự khác biệt – Lễ Chúa Ba Ngôi

Thật là trùng hợp khi tôi vừa tham dự khoá thường huấn về sự hiệp thông trong đời sống cộng […]
24/05/2020

Mừng Chúa Lên Trời

 « Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang […]
02/05/2020

“Lặng nghe” – Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tôi xin được dùng 2 từ lặng nghe để suy niệm bài Tin Mừng (Ga 10, 1-10) trong Chúa Nhật […]
Liên hệ