-->
06/06/2020

Hiệp nhất trong sự khác biệt – Lễ Chúa Ba Ngôi

Thật là trùng hợp khi tôi vừa tham dự khoá thường huấn về sự hiệp thông trong đời sống cộng […]
24/05/2020

Mừng Chúa Lên Trời

 « Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang […]
02/05/2020

“Lặng nghe” – Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tôi xin được dùng 2 từ lặng nghe để suy niệm bài Tin Mừng (Ga 10, 1-10) trong Chúa Nhật […]
18/04/2020

Suy niệm chúa nhật lòng thương xót của Chúa

“Nỗi sợ” của Tình Yêu Sự sợ hãi gõ cửa và niềm tin trả lời: Không có ai ở đây […]
Liên hệ