05/05/2018

Suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA – ĐGM. GB. Bùi Tuần- 1. Sau mỗi thánh lễ, tôi vẫn chúc giáo […]
26/04/2018

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15, 1-8)

Con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay… Ai đó đã từng nói như vậy, và hẳn […]
21/04/2018

Chúa Nhật IV Phục Sinh B – Chúa Chiên Lành.

“Tôi chính là mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14) […]
13/04/2018

“Chính anh em là chứng nhân” (Lc 24, 48)

Trên con đường theo Chúa, chẳng lạ gì những bằng chứng cụ thể về sự yếu đuối của những con […]
Liên hệ