01/06/2021

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

“Người đã cho tôi tình thương xót vô bờ của Người, và xuyên qua đó, tôi được chiêm ngắm và […]
29/05/2021

Lễ Chúa Ba Ngôi

Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Mt 28,16-20) Trong các tôn giáo độc thần như Do Thái Giáo, […]
22/05/2021

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Thánh Thần còn gọi là Chúa Thánh Linh, là Ngôi Ba trong Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Cả […]
15/05/2021

Chúa Nhật Chúa Lên Trời

“… CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC ĐƯA LÊN TRỜI VÀ NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA.”  40 ngày sau biến cố Phục Sinh, […]
Liên hệ