-->
Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Hội Dòng
23/05/2021
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su
01/06/2021
Show all

Lễ Chúa Ba Ngôi

Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Mt 28,16-20)

Trong các tôn giáo độc thần như Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Kitô giáo thì chỉ có Kitô giáo tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Bằng lý trí của mình, con người có thể tìm kiếm và biết được có Thiên Chúa hiện hữu nhưng không thể biết được mầu nhiệm ba Ngôi. Chỉ nơi Đức Giêsu, Đấng hằng ngự nơi cung lòng Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta biết.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng và dạy họ làm phép rửa Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Mt 28,19). Công thức này đã được Giáo Hội sử dụng thường xuyên khi mở đầu thánh lễ và các tín hữu mở đầu một giờ đọc kinh, cầu nguyện.

Khi đặt tay lên trán, chúng ta ý thức Thiên Chúa là Cha – Đấng ngự trên chúng ta. Nhờ Đức Giêsu, chúng ta được dạy cách thân thưa “Abba, cha ơi!”(Rm 8,15) khi cầu nguyện. Thật kì diệu làm sao, thân thương làm sao khi chúng ta là thụ tạo mà có thể gần gũi với Đấng Sáng Tạo của mình đến thế. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta ý thức mình là con cái của thần linh và cũng luôn hướng về cùng đích của mình.

Khi đặt tay trước ngực, chúng ta gọi tên Thiên Chúa Con. Nơi đây, chúng ta cảm nhận được nhịp tim của mình. Chúng ta được nhắc nhở rằng: Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, là Tình Yêu. Vì tình yêu mà Ngôi Lời mặc lấy xác phàm, sống giữa con người và chết cho con người. Người đã trở nên cầu nối đất với trời để con người có thể nên một trong Thiên Chúa và chung hưởng vinh quang với Ngài.

Khi đặt tay trên hai vai, chúng ta gọi tên Chúa Thánh Thần, Đấng xuất phát từ tình yêu của Cha và Con. Ngài chia sẻ cùng một uy quyền như Cha và Con. Chính Thánh Thần giúp ta đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa, làm cho chúng ta nên nghĩa tử (Rm 8,15). Ngài là nguồn sức mạnh đỡ nâng chúng ta trong cuộc lữ hành này. Ngài cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả (Rm 8,26 ).

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng: “Thiên Chúa là một biến cố tình yêu. Người có Chúa Con nói với Người là Cha và cả hai chỉ là một trong Chúa Thánh Thần là một bầu khí hiến dâng và yêu thương làm cho cả ba chỉ là một Thiên Chúa độc nhất”. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mỗi chúng ta lặp lại lời tuyên xưng niềm tin của mình và được mời gọi đi vào tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta cùng được mời gọi sống cho anh chị em mình để thực hiện thánh ý của Đức Giêsu “xin cho họ nên một như chúng ta là một”(Ga 17,11).

Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con và mời gọi chúng con bước vào tương quan tình yêu với Ngài. Dẫu trí khôn của chúng con chẳng hiểu thấu mầu nhiệm thẳm sâu ấy nhưng chúng con có thể chìm đắm vào đó bằng con tim của mình. Xin cho chúng con cũng biết mỗi ngày trở nên nhân chứng tình yêu, hầu nhiều người nhận biết Thánh Danh của Ngài. A-men.

Sr Maria Nguyễn Thúy, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ