04/11/2017

Chúa Nhật XXXI A: “Họ nói mà không làm.”

Tục ngữ Việt Nam có câu : “Ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm mèo mửa” để ám chỉ về […]
27/10/2017

Chúa Nhật XXX A

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22, 37.39) […]
20/10/2017

Chúa Nhật XXIX A – Chúa Nhật truyền giáo

“Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.” (Mt 22, 16b) Lệ […]
13/10/2017

Chúa Nhật thường niên XXVIII A: Dụ ngôn tiệc cưới

“Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.”    (Mt 22,9) Tiệc cưới –  trước hết là một […]
Liên hệ