10/04/2018

Cần trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong

Chúng ta cần phải trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong, lấy tay sờ vào các vết thương, […]
30/03/2018

Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, suy ngẫm, tôi như thấy họa lại trước mắt mình câu chuyện từ Thập […]
20/03/2018

CHÚA NHẬT LỄ LÁ B

“…Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống […]
16/03/2018

“Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12, 27)

“Đối với những người không có đức tin, Thập giá chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là một đoạn […]
Liên hệ