-->
VIẾT VỀ NGÀY THÀNH LẬP HỘI DÒNG
22/05/2024
SUY NIỆM VỀ THÁNH THỂ
29/05/2024
Show all

SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vốn là tâm điểm của đức tin Ki-tô giáo. Đó là niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất với ba Ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Mỗi Ngôi không chỉ biểu hiện một khía cạnh của Thiên Chúa mà còn nên một với Hai Ngôi còn lại và Ba Ngôi gắn kết và hiệp thông với nhau một cách hoàn hảo. Đời sống của người Kitô hữu, khi thấm nhuần mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, không chỉ là một đời sống hội nhất và phát triển cá nhân, mà còn thể hiện sự thánh thiện và mầu nhiệm tình yêu sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trước hết, người Kitô hữu được mời gọi sống theo gương mẫu Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha thể hiện tình yêu và lòng thương xót vô biên; Chúa Con nhập thể làm người và diễn tả tình yêu đến cùng của Thiên Chúa cho con người, mở đường cho con người đón nhận và đáp lại tình yêu Thiên Chúa; Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi người qua muôn ơn lành. Sống một đời thuộc về Thiên Chúa, người Ki-tô hữu không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống vì tha nhân, phản chiếu một cách sống động và thiết thực niềm tin vào Chúa Ba Ngôi.

Thứ đến, người Ki-tô hữu thờ phượng Chúa Ba Ngôi qua các cử hành phụng vụ. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, người Ki-tô hữu được mời gọi vào bước vào mối tương quan hiệp thông sâu xa và đối thoại với Chúa Ba Ngôi. Trong cầu nguyện, mỗi người có thể thân thưa với mỗi Ngôi trong một tương quan cá vị. Cầu nguyện trở thành cơ hội để cảm nghiệm sâu xa về Chúa Ba Ngôi, hầu kín múc nguồn sống và soi sáng cho đời sống thường ngày.

Tiếp đến, Ki-tô hữu không sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi một cách riêng tư cá vị, mà còn sống mầu nhiệm ấy một cách sống động qua tương quan cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn là nơi diễn tả mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua những thực hành cụ thể. Đó là môi trường rèn luyện sống tình yêu và sự hiệp nhất. Mỗi cá nhân được gọi phản ánh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng cách sống và làm việc cùng nhau trong tình liên đới và hiệp thông, tôn trọng sự khác biệt, và hỗ trợ lẫn nhau. Qua đó, cộng đoàn phản chiếu tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Ngoài ra, qua đời sống phản ảnh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, người Ki-tô hữu cũng làm chứng về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và chia sẻ niềm tin ấy cho tha nhân. Làm chứng và chia sẻ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cũng chính là thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu uỷ thác. Cộng đoàn tín hữu loan báo và mời gọi tha nhân nhập cuộc với mình trong hành trình tiến về Quê Trời, qua việc sống và chia sẻ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Sau cùng, trong những thời điểm thử thách, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trở thành nguồn an ủi và sức mạnh của người tín hữu. Niềm tin vào Chúa Cha, Con, và Thánh Thần nhắc nhở người Ki-tô hữu rằng họ không bao giờ đơn độc, vì Chúa Ba Ngôi luôn yêu thương và đón nhập họ bằng một tình yêu đến cùng, tình yêu vô điều kiện.

Nói tóm lại, sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong đời sống hàng ngày là một hành trình đức tin đầy ý nghĩa và thiết thực. Mỗi Ki-tô hữu được mời gọi không chỉ hiểu biết mà còn thực hành những gì họ tin tưởng. Bằng cách này, họ không chỉ sống một đời sống phong phú và ý nghĩa, mà còn là chứng nhân cho tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa giữa thế giới này, để tôn vinh Chúa Cha: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19).

Comments are closed.

Liên hệ