-->
THÁNH THẦN – NGUYÊN LÍ SỰ SỐNG VÀ TÁI TẠO
17/05/2024
SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI
25/05/2024
Show all

VIẾT VỀ NGÀY THÀNH LẬP HỘI DÒNG

Không phải ngẫu nhiên mà Robert A. Heinlein cho ra đời một phát biểu kinh điển: “Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ và cũng không có tương lai”. Sống trong dòng thời gian, con người tự nhận thức về sự hữu hạn của đời mình, và moi sự trong cuộc đời này là một sự tiếp nối, chuyển trao liên tục giữa các thế hệ. Đây chính là lý do để con người hiểu rằng: lòng biết ơn về những ngày đã qua, lòng biết ơn về phút giây hiện tại, và lòng biết ơn về cả những ngày chưa đến sẽ không bao giờ là thừa thải, vì có điều gì con người đã nhận lãnh mà không phải nhưng không?!

Dừng lại một chút, suy tư một chút về ngày thành lập dòng, chúng ta sẽ thấy sự kiêu hãnh và đầy uy lực của thời gian. Chính trong thời gian, chúng ta nhận ra cái gọi là “mầu nhiệm” của các biến cố; cũng chính trong thời gian, chúng ta khám phá lần lượt và tròn đầy sự hiện diện thần thiêng của một Đấng Siêu Việt. Chính Đấng Siêu Việt là nguyên tố, là tác nhân làm cho mọi kế hoạch con người được thành toàn. Thời gian lớp lớp qua đi, sự quyền năng và quan phòng của Thiên Chúa trên Hội Dòng tiếp tục tuôn xới…

Từ ngày Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời được thai nghén trong tâm hồn nhiều thao thức và ý tưởng của Cha Sáng Lập, rồi sớm hạ sinh tại Nimes vào năm 1865, đến nay đã trải qua biết bao khúc ghềnh lịch sử, nhưng vẫn đang đầy tràn sức sống và tỏa bóng mát cho đời theo cách riêng của mình. Tháng năm tiếp nối tháng năm, những con người sống theo tinh thần của các vị sáng lập và đặc sủng của Hội Dòng vẫn như những guồng quay chăm chỉ, bền bỉ dệt nên lịch sử Hội Dòng.

Và như thế,

Tôi được chăm sóc, được nuôi dưỡng, 

Và có bổn phận lưu truyền những gì đã nhận lãnh

Trong căn tính đời tu, căn tính OA

Như một gia đình…

M.J Tuyết Ny, OA


Comments are closed.

Liên hệ