-->
29/08/2022

Session Hè 2022 _ Gia đình Đức Mẹ Lên Trời

Tuần qua, từ 22-25/8/2022, các anh chị em tu sĩ trong gia đình Đức Mẹ Lên Trời đã có dịp […]
15/08/2022

Nghi thức gia nhập Thỉnh Sinh 2022

Thỉnh Sinh – một bước tiến trong hành trình ơn gọi Cùng hòa chung với niềm vui của toàn thể […]
10/08/2022

Tĩnh Tâm Năm 2022

Tĩnh tâm năm 2022 Cùng nhau vun trồng nhiều chút giản dị cho cuộc sống Suốt tuần tĩnh tâm, điều […]
11/07/2022

Tông đồ Hè 2022

“  Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc […]
Liên hệ