02/07/2014

Lễ khấn lại của sr Nhường: “2 tiếng xin vâng”

“ Trước sự hiện diện của Ba Ngôi Cực Thánh và dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria Diễm Phúc, […]
17/06/2014

Khởi hành lại từ Đức Ki-tô – Probation ở Pháp

Khởi hành lại từ Đức Ki-tô Theo Luật sống của Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, các nữ […]
15/06/2014

Lưu xá d’Alzon -” Đến, xem, sống và ở lại!”

Lưu xá d’Alzon – Lưu xá huynh đệ Nhắc đến d’Alzon, chắc hẳn rất ít người biết đến cái tên […]
11/06/2014

Session 2014 – Truyền thông

Theo truyền thống của Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời, bao gồm Dòng Anh em Augustinô ĐMLT (AA), Tận […]
Liên hệ