08/05/2017

Thường huấn khấn sinh trẻ: Các lời khấn tu trì.

Đời sống thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm : Vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh. Giữa những ngày […]
12/04/2017

Nam Ban: TÔNG ĐỒ TUẦN THÁNH 2017

  Nhằm nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Cha Tuyên úy Thiếu Nhi […]
01/04/2017

Giới trẻ ĐMLT tĩnh tâm Mùa Chay

“Khuôn mặt người môn đệ” Kỳ tĩnh tâm Mùa Chay của Giới trẻ ĐMLT được tổ chức vào ngày 25-26/3/2017 […]
21/03/2017

Kỳ thực tập “Phố Núi”

 6 tháng, khoảng thời gian có lẽ không dài nhưng cũng không quá ngắn để làm quen với một vùng […]
Liên hệ