07/07/2011

Các giai đoạn đào tạo

Tiến trình đời sống tu trì. Thỉnh sinh. Thỉnh sinh là giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo. Các […]
26/06/2011

Khóa Liên Tập Viện ở Pháp 2010-2011

Oh là! Tất cả là hồng ân! Bởi vì kỳ thi tốt nghiệp của các bạn trẻ cuối cấp đã […]
08/06/2011

Ơn Gọi Tu Trì

>  Ơn gọi? – Ai lại chẳng có ơn gọi riêng? – Không: ơn gọi muốn nói đây là […]
26/05/2011

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN TRONG HỘI DÒNG

Đối với chị em Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, cầu nguyện đóng vai trò rất quan trọng trong […]
Liên hệ