16/12/2017

Tĩnh tâm Mùa Vọng OA

Là một con thuyền  nhiệm vụ của nó phải ra khơi. Ra khơi, thuyền mang trên mình mạng sống và […]
13/12/2017

Giới trẻ ĐMLT tĩnh tâm Mùa Vọng

Nhật kí tâm hồn bước vào Mùa Vọng – “Hãy tỉnh thức” Bỏ lại tất cả sau lưng những ngày […]
21/11/2017

Lưu xá d’Alzon – Tự hào mang tên Cha

Lưu xá d’Alzon, thuộc mảnh đất Sài Thành, nơi đón tiếp các em sinh viên tìm hiểu ơn gọi, nơi […]
15/10/2017

Thường huấn khấn sinh: Truyền giáo

Truyền giáo – lẽ sống của chị em OA Mỗi năm lại hẹn, các Sơ trong giai đoạn khấn tạm […]
Liên hệ