28/06/2011

Tổng Công nghị Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Tổng công nghị lần thứ 15 của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời diễn ra tại Froyennes (Bỉ) […]
05/06/2011

Chuẩn bị cho Đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid tháng 8 năm 2011

Ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, ban mục vụ giới trẻ gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời […]
07/05/2011

Chân phước Gioan Phaolô II

ĐGH Gioan Phaolô II được nâng lên hàng Chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. Hàng trăm ngàn người […]
Liên hệ