-->
18/07/2013

Flash Mob chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 ở Rio

Không bao lâu nữa, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 sẽ diễn ra 1 cách sôi động ở Rio […]
23/05/2013

Kỷ niệm 148 năm thành lập dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời 24/05/2013

« Sau 10 ngày cầu nguyện liên lỉ trên căn phòng lớn với sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria, […]
24/03/2013

“CÙNG NGÀI VUI BƯỚC” – Đại hội giới trẻ mùa chay 2013

CÙNG NGÀI VUI BƯỚC – Đại hội giới trẻ mùa chay 2013 tại Trung Tâm Mục Vụ Giới Trẻ Sài […]
21/03/2013

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên.

Cộng đoàn sơ khai của chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời tại Việt Nam Hai tuần vừa qua, […]
Liên hệ