05/09/2012

Hành hương Lộ Đức, niềm vui của nhiều người

Trên khắp thế giới nói chung và tại nước Pháp nói riêng, nhắc tới hành hương Đức Mẹ, địa danh […]
03/08/2012

Giới trẻ Pháp sống mùa hè trong đức tin, văn hóa và bác ái tại Luân Đôn

Từ ngày 6 đến ngày 23 tháng 7 năm 2012, một nhóm bạn trẻ Pháp đã sống mùa hè một […]
20/07/2011

Sœur Felicia GHIORGHIES, Bề trên Tổng quyền Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Sơ Felicia sinh ngày 28 tháng 8 năm 1968 tại Mărgineni-Bacău, Rumani. Năm 1987, chị bắt đầu liên lạc « […]
18/07/2011

Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời có Bề trên Tổng quyền mới

Vào trung tuần làm việc thứ 3 của Tổng Tu Nghị, ngày 13 tháng 7 năm 2011, các thành viên […]
Liên hệ