24/09/2013

Cộng đoàn Lille khai giảng niên khóa 2013-2014

Niên khóa 2013-2014 đã bắt đầu. Cộng đoàn đón tiếp Lille cũng bắt nhịp với bao người khai giảng niên […]
22/07/2013

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2013

  « Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ » (Mt 28, 19)  Cùng hòa chung với […]
18/07/2013

Flash Mob chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 ở Rio

Không bao lâu nữa, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 sẽ diễn ra 1 cách sôi động ở Rio […]
23/05/2013

Kỷ niệm 148 năm thành lập dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời 24/05/2013

« Sau 10 ngày cầu nguyện liên lỉ trên căn phòng lớn với sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria, […]
Liên hệ