11/05/2019

Sứ Điệp Ơn gọi của ĐTC Phanxicô

Anh chị em thân mến, Sau kinh nghiệm sống động và sinh nhiều hoa trái của Thượng Hội Đồng Giám […]
16/04/2019

Niềm Vui Sứ Vụ

Hai ngày cuối tuần, 13-14 tháng 4 vừa qua, tại nhà chính Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, quận […]
07/03/2019

Ngôn sứ của niềm Hy vọng

Ngôn sứ loan báo Lời đã nghe và thể hiện Lời ấy bằng cách sống thông điệp này trước tiên. […]
05/03/2019

Sứ điệp Mùa Chay 2019 của ĐTC Phanxicô

Anh chị em thân mến, Mỗi năm, thông qua Giáo Hội Mẹ, Thiên Chúa “ban cho chúng ta mùa hân […]
Liên hệ