15/02/2022

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2022

Lắng nghe bằng trái tim Anh chị em thân mến, Năm ngoái, chúng ta đã suy tư về nhu cầu […]
12/02/2022

Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh

Toàn thể Dân Chúa khắp nơi đang tích cực thực hiện tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám mục thế […]
31/12/2021

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022 Trong Sứ điệp cho Ngày […]
25/12/2021

Ý nghĩa Logo chính thức

Ý NGHĨA LOGO CHÍNH THỨC CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH Hình cây Đây là […]
Liên hệ