28/08/2020

Tự thuật- chương III

Chương III. Thời gian quyết định ở Milan Lúc đó mẹ Augustinô theo ngài đến Milan. Không thể phóng đại ảnh […]
28/08/2020

Tự Thuật- Chương II

Chương II. Vật lộn với chân lý Chương này kể lại giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Augustinô, những […]
28/08/2020

Tự thuật- Chương V

Chương V. Giây phút của sự thực Augustinô trở lại năm 32 tuổi, như thế tiến trình tìm hiểu rất […]
27/08/2020

Lễ Kính Thánh Augustinô

Khát khao hạnh phúc Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, trong suốt hành […]
Liên hệ