12/11/2012

Gặp gỡ các tu sĩ trẻ của gia đình Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam

“Tương quan giữa gia đình ruột thịt và gia đình dòng tu”, đây chính là chủ đề được 19 tu […]
14/09/2012

Lần đầu tiên cuộc đời thánh Augustinô được đưa lên màn ảnh rộng.

Lần đầu tiên cuộc đời thánh Augustinô được đưa lên màn ảnh rộng 23-08-2012 11:20 am WHĐ (21.08.2012) – “Trái […]
03/05/2012

Gặp gỡ « Giới trẻ tu sĩ gia đình Mẹ Về Trời » tại Pháp

Phương cách mới trong việc loan báo Tin Mừng ! Tin Mừng của Đức Kitô luôn mang lại nhiều hoa trái […]
12/03/2012

Cội nguồn – linh đạo của Hội Dòng

Lược sử  Lịch sử Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời gắn liền với lịch sử Dòng Anh em Augustinô […]
Liên hệ