26/02/2015

Xuân viễn xứ!

Nghe văng vẳng đâu đó tiếng ca : « ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình… » lòng lại […]
08/01/2015

Thường huấn : « Lắng nghe »

 Ngày hôm nay, con người đang tiếp cận và xây dựng các mối tương quan của mình trên những phương […]
17/10/2014

Truyền giáo

Nếu như trong Tân Ước, nhân chứng điển hình dễ thấy về việc truyền giáo hay nói cách khác là […]
11/06/2014

Session 2014 – Truyền thông

Theo truyền thống của Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời, bao gồm Dòng Anh em Augustinô ĐMLT (AA), Tận […]
Liên hệ