16/06/2019

Gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời – Thường huấn hè 2019

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp đầu tháng 6 hằng năm, khi tiếng ve cất tiếng báo hiệu một […]
07/04/2019

Gặp gỡ tu sĩ trẻ tại Pháp

Cuối tháng ba vừa qua, anh chị em Tu Sĩ trẻ của bốn nhánh Dòng Đức Mẹ Lên Trời* đã […]
04/03/2019

Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Với tên gọi Tận Hiến Đức Mẹ lên Trời – Nữ tu truyền giáo, chị em tu sĩ được mời […]
04/11/2018

Chuyên mục: “Gõ cửa Hội Dòng” trên Báo Công giáo và Dân tộc

Những người thợ của tình hiệp nhất Mang trong mình 3 đặc sủng truyền giáo – đại kết – mục […]
Liên hệ