-->
Lễ Chúa Chiên Lành
20/04/2024
VIẾT VỀ NGÀY THÀNH LẬP HỘI DÒNG
22/05/2024
Show all

THÁNH THẦN – NGUYÊN LÍ SỰ SỐNG VÀ TÁI TẠO

Mỗi nhân vị là một huyền nhiệm, mỗi con người là một kho tàng. 

Thật vậy, từ khi sự sống được nhen nhóm cho đến khi hồn lìa khỏi xác, con người mãi là một câu hỏi lớn đối với  chính mình và với tha nhân. Là tạo vật cao trọng nhất trong muôn tạo vật, con người đã sớm nhận được Thánh Thần để trở nên một hữu thể sống. Thánh Thần ấy chính là hơi thở, là sự sống trong sách Sáng thế, và “Thiên Chúa đã thổi hơi vào con người đầu tiên”. Thời gian tiếp nối thời gian, con người từng bước lớn lên, làm chủ thế giới.

Đối với người Ki-tô hữu, Thánh Thần còn đến và cư ngụ nơi tâm hồn mỗi người cách đặc biệt vào dịp lễ Rửa tội và Thêm sức. Ân sủng Thánh Thần chan chứa, giúp con người làm mới lại hình ảnh Thiên Chúa đã bị hoen mờ, tăm tối do tội nguyên tổ nơi chính mình, và hân hoan ra đi làm chứng cho hình ảnh đó.

Thánh Thần là nguyên lí của sự sống, sự tái tạo, nên Ngài làm cho những ai đón nhận Ngài được nên phong nhiêu, và như thế, Giáo Hội trở nên một cộng đoàn thánh thiện, hiệp nhất, và giàu có, vì Giáo Hội là một thân thể bao gồm những chi thể sống động trong Chúa Thánh Thần.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm nay, mỗi người hãy tạ ơn Chúa vì ân sủng Ba Ngôi dành cho chúng ta khi hết lần này đến lần khác, chúng ta được nhận lãnh các bí tích cách nhưng không (cả những bí tích chỉ lãnh một lần trong đời, và những bí tích được lãnh nhiều lần). Hãy ngợi khen Chúa, vì những đặc sủng, hiện sủng, thường sủng chúng ta đang được Thiên Chúa đổ tuôn dạt dào vào đôi bàn tay, và hãy dùng những ân sủng đó sao cho sinh hoa trái. Cuối cùng, hãy lắng nghe sự bình an, trao ban sự bình an, xây dựng sự bình an trong một Thân Thể Duy Nhất là Giáo Hội.

M.J Tuyết Ny, OA

Comments are closed.

Liên hệ