29/05/2021

Lễ Chúa Ba Ngôi

Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Mt 28,16-20) Trong các tôn giáo độc thần như Do Thái Giáo, […]
23/05/2021

Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Hội Dòng

Kỉ niệm ngày thành lập Hội Dòng là thời gian thuận tiện để mỗi tu sĩ dòng Tận Hiến Đức […]
22/05/2021

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Thánh Thần còn gọi là Chúa Thánh Linh, là Ngôi Ba trong Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Cả […]
15/05/2021

Chúa Nhật Chúa Lên Trời

“… CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC ĐƯA LÊN TRỜI VÀ NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA.”  40 ngày sau biến cố Phục Sinh, […]
Liên hệ