-->
Sứ điệp Khánh Nhật Truyền Giáo 2022
18/10/2022
Nẻo Đường Nên Thánh
26/10/2022
Show all

Thư của cha Emmanuel d’Alzon

Gửi Mẹ Correnson

NGƯỜI CON CỦA GIÁO HỘI

Đôi khi cha vẫn tự thuyết phục mình rằng: Thiên Chúa, bằng cách lấy những gì yếu nhất để chế ngự những gì là mạnh nhất, lại muốn giao cho các nữ tu Tận Hiến một sứ mệnh tuyệt vời. Điều này phụ thuộc vào con, nếu con bỏ qua một loạt những buồn khổ nhỏ nhặt, con chuyên chú vào việc trao cho các nữ tu của mình tất cả bề dài, bề rộng của tinh thần công giáo. Con cần phải trở nên người con của Giáo hội công giáo; con chỉ cần có mối bận tâm lớn này và hướng mọi nỗ lực của mình vào mục tiêu này. Để làm được điều này không cần một trí tuệ cao siêu, nhưng cần một tinh thần đức tin vô bờ bến và con phải truyền đạt điều đó cho các nữ tu của con. Hãy thường xuyên nói với họ về Giáo hội, hãy đọc càng nhiều càng tốt, trong chừng mực sức khỏe của con cho phép, những điều liên quan đến Giáo hội vốn giúp con nhận thấy được rằng thật là tốt đẹp biết bao khi phục vụ trước hết cho sự nghiệp của Chúa chúng ta và cho Giáo hội của Người. Đó cũng chính là mối bận tâm liên lỉ của cha để xem xét việc chúng ta có thể làm trong phương diện này.

(Thư của cha Emmanuel dAlzon gửi cho mẹ Correnson ngày 20 tháng 4 năm 1870)

Comments are closed.

Liên hệ