10/01/2022

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Ki-tô hữu 2022

NGÀY THỨ NHẤT «Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông» (Mt 2,2) Xin nâng […]
01/01/2022

Lễ Chúa Hiển Linh

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. […]
01/01/2022

Lễ Mẹ Thiên Chúa

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”.                                                                                                   (Lc 2, […]
31/12/2021

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022 Trong Sứ điệp cho Ngày […]
Liên hệ